Inlägg

Återvinning av plast


Efter fjolårets uppskattade temadag om plaståtervinning, där bl a vår huvudfirma S+S presenterade automatiserad sorteringsteknik, kommer nu Chalmers tillsammans med Swerea anordna en ny temadag med rubriken ”Mera återvinning av plast”.

Chalmers, Göteborg, 20 november

Competence Center Recycling (CCR) och Styrkeområde Material vid Chalmers samt SWEREA inbjuder till ett spännande heldagsseminarium kring temat forskning och innovation för ökad materialåtervinning av plast, gummi och kompositer. Anmälan senast 7 november.

Inbjudan som PDF: Mera atervinning av plast_version2

Nytt från IFAT

Den stora miljö- och återvinningsmässan IFAT i München har slagit nytt rekord med 135000 besökare från ca 170 nationer. Bland alla utställare stack vår huvudfirma S+S ut med den nya WEEE-sorteringsmaskinen. Den avskiljer metaller och särskiljer olika polymersorter från elektronikskrot. Detta och mycket mer kan man läsa om i senaste numret av Recycling (nr 4/2014).

IFAT i München


Den 5-9 maj är det stora miljö- och återvinningsmässan IFAT i München.

Vår huvudfirma S+S kommer bl a visa upp den nya WEEE-SORT utvecklad för återvinning av elektronik. Det är ett sorteringssystem utrustad med sensorer för att sortera olika polymerer, färger och former samt dessutom avskilja främmande föremål av metall m.m.
Tillsammans med dotterbolaget KRS Recycling Systems GmbH, som står för kompletta anläggningar inom glasåtervinning, demonstreras nyheten K9 FLASH som med kamerateknik och ljus i flera olika våglängder kan avskilja porslin, sten, keramik, metall och specialglas ur förpackningsglas eller planglas.

Varmt välkommen att besöka S+S i monter 411/512 i hall C1.

Saxat från Recycling nr 12/2010

I tidningen Recyling nr 12/2010 rapporterades från K-mässan i Düsseldorf:

Tyska S+S GmbH visade prov på olika plast- och metallsorteringsmaskiner bland annat två separatorer för detektering av metall. Utrustningen placeras direkt framförformsprutningsmaskinens inlopp så att metallpartiklar förhindras tillträde och därmed riskera blockering även i de allra minsta varmkanalsystemen. En komplett sorteringsmaskin, som kan utrustas med sorteringsteknik för såväl optisk, induktiv som NIR-ljus för kontroll och sortering av allt från hela förpackningar ner till granulatstorlek visades även. Den optiska sensorn används för att separera material med olika färger. Den induktiva sensorn avlägsnar alla slags metallföroreningar och NIR-sensorn avskiljer främmande material från plastflödet och sorterar olika typer av polymerer.

Rapport från Bayerische Wald

WeissbierOktoberfesten pågår för fulla muggar, eller snarare sejdlar (eller turister för den delen), och många har varit där senaste dagarna. Vi var tre från Mobergs Processkontroll som också tog flyget till München i veckan, men det blev tyvärr inte tid för Oktoberfesten. Det blev istället intensiv och mycket givande utbildning och konferens hos vår huvudfirma S+S i Schönberg. Företaget ligger vackert beläget i böljande landskap intill Nationalpark Bayerische Wald och några färska Weissbier från lokala bryggeriet fanns det förståss utrymme för.

Schönberg2010-1Efter ett 2009 med minskad orderingång var det imponerande att se hur produktionen detta året accelererat ordentligt. Fabrikens nya tillbyggnad främst avsedd för de större och skrymmande återvinningssystemen VARISORT blev klar under året och inrymde förutom montage av ett flertal sorteringsmaskiner en separat avdelning med en komplett linje för provkörning av kunders olika testmaterial.

Röntgendetektorn RAYCON har förärats med ny mjukvara som vi snabbt och enkelt anammade och kan visa mer av på Pack & Emballage mässan i Stockholm 20-21 oktober.

Elektronikavfallet visar högsta tillväxten i hela Europa

Elektronikavfallet är det avfallsflöde som visar högsta tillväxten i hela Europa.  Eftersom elektroniska produkter innehåller de mest skilda typer av material innebär återvinning av sådant avfall att höga krav ställs på separation och sortering. Vår tyska huvudfirma S+S har tillsammans med MeWa utrustat internationella avfallshanteringsföretag med senaste återvinningstekniken. Bl.a. används polymerseparatorer av typ VARISORT-N som bygger på NIR-teknologi (Near-Infrared) vilket innebär optisk sortering av olika polymerer såsom polykarbonat (PC) och ABS-plast. Sorteringen sker med en bandhastighet på upp till 3 m/s vilket ger höga kapaciteter. Läs mer här och se filmen som visar hur sortering med VARISORT kan gå till. http://www.sesotec.de/news/?lang=12&n=24-60&news=193
Multisorteringsmaskinen VARISORT är en serie sorteringsmaskiner i modulsystem som helautomatiskt detekterar och separerar avvikande föremål vid återvinning av elektronik, metaller, plaster, PET, glas och trä. Beroende på material och sorteringsuppgift utrustas den med olika detekteringsmetoder. Läs mer här. http://www.metalldetektorer.se/atervinning-VARISORT.htm
Keywords:
NIR-spektroskopi, Near-Infrared, Varisort, WEEE, S+S, elektronikavfall, återvinningsteknik

Elektronikavfallet är det avfallsflöde som visar högsta tillväxten i hela Europa.  Eftersom elektroniska produkter innehåller de mest skilda typer av material innebär återvinning av sådant avfall att höga krav ställs på separation och sortering. Vår tyska huvudfirma S+S har tillsammans med MeWa utrustat internationella avfallshanteringsföretag med senaste återvinningstekniken. Bl.a. används polymerseparatorer av typ VARISORT-N som bygger på NIR-teknologi (Near-Infrared) vilket innebär optisk sortering av olika polymerer såsom polykarbonat (PC) och ABS-plast. Sorteringen sker med en bandhastighet på upp till 3 m/s vilket ger höga kapaciteter. Läs mer här och se filmen som visar hur sortering med VARISORT kan gå till. http://www.sesotec.de/news/?lang=12&n=24-60&news=193

Multisorteringsmaskinen VARISORT är en serie sorteringsmaskiner i modulsystem som helautomatiskt detekterar och separerar avvikande föremål vid återvinning av elektronik, metaller, plaster, PET, glas och trä. Beroende på material och sorteringsuppgift utrustas den med olika detekteringsmetoder. Läs mer här. http://www.metalldetektorer.se/atervinning-VARISORT.htm