Temadag Plaståtervinning

Återvinning av plast
behov – erfarenheter – utmaningar – möjligheter

Chalmers, Göteborg, 19 november

Competence Center Recycling (CCR) och Styrkeområde Material vid Chalmers samt SWEREA inbjuder till ett spännande heldagsseminarium kring temat forskning och innovation för ökad materialåtervinning av plast, gummi och kompositer. Anmälan senast 12 november: http://www.swerea.se/plastatervinning

Inbjudan som PDF: Seminarium_Chalmers