Ett urval av testkulor

Testa metalldetektorerna regelbundet med hjälp av testkulor

Regelbundna tester med hjälp av testkulor är viktigt för att hela tiden vara säker på att metalldetektorerna presterar enligt uppställda krav. (Verifikationstester) Testerna skall verifiera att kontamineringar är detekterade på ett tillförlitligt sätt och att signaler och varningssystem aktiveras på ett korrekt sätt när en kontaminerad produkt detekterats.

Att utföra tester

Verifikationstester skal utföras genom att ställa så höga krav på detektorn som möjligt. (worst case scenario) Detta innebär:

  • Använd de kontamineringstyper som är förväntade eller de som är de svåraste att upptäcka
  • Placera kontamineringen inuti produkten som detekteras så att den blir så svår som möjligt att upptäcka
  • Placera den kontaminerade produkten i den positionen i detektorn där känsligheten är som lägst. (Vanligtvis i mitten av detektorn)
  • Testa separeringsmekanismen och varningssignalen med flera kontaminerade produkter direkt efter varandra.

Användning av testkulor

Som regel används järnhaltiga, icke-järnhaltiga och icke-magnetiska testkulor i rostfritt stål för att genomföra verifikationstester. Testpartiklarna är formade som kulor för att de ska kunna användas oberoende av position och form.

Vi tillhandahåller följande teststavar, testkort, testbollar, teststickor, testremsor med ingjutna metallkulor. För fullständiga specifikationer och mått, ladda ner produktblad som pdf här nedanför.