Våra kunder berättar

Mobergs strävar efter nära och långvariga relationer med våra kunder. När ny utrustning från Mobergs introduceras i produktionen vill vi veta hur det påverkar verksamheten. Allt för att vi ska kunna ligga i framkant och fortsätta att erbjuda den senaste tekniken för produktflöden utan avvikelser.

Här är några av våra kunder och deras historier.

Skåne-möllan

Kund: Skåne-möllan

– Nu behöver vi aldrig stoppa produktionen

Våren 2021 installerades Skåne-möllans senaste utrustning som levererades av Mobergs Produktkontroll. Quasar är en optisk sorteringsmaskin ämnad för bulkgods såsom gryn, bönor, nötter, flingor och granulat. Den har den senaste tekniken i form av en avancerad optisk processor som rensar bort partiklar som helt eller delvis avviker i färg, form eller sammansättning, med mycket hög precision.

Läs hela historien här

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukters sortiment

Kund: Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter

Större noggrannhet ger bättre kapacitet och mer nettoprodukt

Den tidigare utrustningen som Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter använde för rensning införskaffades redan 2010 när produkterna endast bestod av gula ärtor och bruna bönor. En ökande efterfrågan på vegetariskt och närodlat har gjort att idag, nästan 10 år senare, har antalet produkter utökats väsentligt. Det är numera ett 10-tal sorters bönor och ärtor i olika storlekar, former och färger som behöver rensas och hanteras.

Läs hela historien här

Kund: Cleanaway PET Svenska AB

Större kapacitet krävdes för att klara ökande återvinningsbehov

På Cleanaway PET Svenska AB i Norrköping kom högtrycken under sommaren 2018 att fortsätta långt in på vinterhalvåret. Då införskaffades två nya metallseparatorer Rapid PRO-SENSE för att få upp kapaciteten och samtidigt säkerställa att materialet hålls fritt från metallföroreningar.

Läs hela historien här

Kund: Lantmännen Cerealia, Linköping

Bättre prestanda och enklare hantering med ny teknologi

Bra mat som är producerat med hållbara och innovativa metoder är Lantmännens högsta prioritet. Att hålla sig i framkant av teknikutvecklingen är därför en självklarhet och nyligen levererade Mobergs Produktkontroll en ny optisk sorteringsmaskin (Vision 100 från Sesotec ASM) och en magnetisk separator i fallrör (Magbox ECHS) ämnade för sortering av ärtor.

Läs hela historien här

Kund: Arla Foods

Arla har minskat svinnet med hjälp av ny optisk teknik

– Arlas mål är noll fel på slutprodukterna och vi vill leverera produkter utan defekter till butikshyllorna. Innan vi investerade i TriVision-systemet hade vi många driftstopp. Det nya systemet har åtgärdat många fel i alla delar av produktionen och antalet klagomål från kunder har minskat kraftigt, så det har fallit väldigt väl ut, säger Bjarne Randrup Nielsen som är produktionslinjeansvarig på Arla Foods.

Läs hela historien här