Varisort Compact N

Sorterar med nära infrarött ljus bort avvikande polymersorter ur ett mixat flöde