Trivision

Visuell förpackningsinspektion

Mobergs Produktkontroll är återförsäljare för Trivision A/S produkter för visuell förpackningsinspektion.

Varför visuell inspektion?

  • Kundernas ständigt ökande krav på felfria produkter
  • Producenters strävan efter högre kvalitet, mindre svinn och bättre lönsamhet
  • Lagar och föreskrifter för märkning av livsmedel kräver bättre kontrollsystem
  • Snabbare produktionsflöden kräver maskinell optisk teknik
  • Kvalitetsgarantier och kontroll är av högsta vikt för producenter och återförsäljare
Med hjälp av visuell inspektion kan man hitta optiska avvikelser, otäta förpackningssvetsar, feltryckta texter, koder m.m.

Matsvinn från defekta förpackningar kan minskas med ny teknik

PRESSMEDDELANDE 2019-01-29

Matsvinn är en global utmaning och FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) uppskattar att matsvinnet varje år uppgår till svindlande 1,3 miljarder ton. Nu kan ny teknik förhindra detta och svenska Mobergs Produktkontroll har nyligen ingått samarbete med danska Trivision A/S som tillhandahåller den senaste visuella tekniken i sina lösningar för livsmedelsindustrin.

Läs hela pressmeddelandet här


Mer om visuell inspektion i broschyren här (pdf)