Välj en sida

Visionsystem

VISUELL LIVSMEDELS- OCH FÖRPACKNINGSINSPEKTION

Mobergs Produktkontroll är återförsäljare för TriVision A/S produkter för vision-baserad livsmedels- och förpackningsinspektion.

Vad är ett visionsystem? 

Ett visionsystem är en teknologi som möjliggör datorseende genom användning av digitala kameror och datoralgoritmer. Det är utformat för att låta maskiner ”se” och tolka visuell information på ett sätt som liknar den mänskliga synen. 

Visionsystem används i en mängd olika tillämpningar. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar bildinsamling, bildbearbetning och analys. Genom att behandla och tolka visuell information kan ett visionsystem utföra olika uppgifter, såsom inspektion, identifiering, mätning, övervakning och styrning av maskiner eller processer. 

I industrin kan ett visionsystem användas för kvalitetskontroll av produkter genom att inspektera ytor, identifiera defekter eller verifiera att produkter är korrekt monterade. Inom medicinsk teknik kan det användas för att analysera medicinska bilder eller för kirurgiska robotar. Inom logistik kan det användas för att identifiera och sortera objekt på ett transportband. 

Generellt sett möjliggör visionsystem avancerade nivåer av automatisering och precision inom olika områden genom att tillhandahålla maskiner och system med visuell intelligens för att fatta beslut baserade på det som ”ses” i bilderna. 

Visuell inspektion av livsmedel

Förpackningsinspektion med visionsystem

Kvaliteten på livsmedelsförpackningar påverkar i hög grad livsmedelskvaliteten och livsmedelssäkerheten. Många olika typer av förpackningar används för livsmedelsprodukter, men de delar alla samma syften med att bevara maten, tillhandahålla produktinformation, göra produkten tilltalande och säkerställa effektiva processer.

Mobergs tillhandahåller visionsinspektionssystem från TriVision för kvalitetskontroll av olika typer av livsmedelsförpackningar. Genom att automatisera förpackningsinspektionen och därigenom säkerställa förpackningskvalitet minskar behovet av manuellt arbete och vi kan eliminera dyra återkallelser, minimera matsvinn och undvika kostsamma driftsstopp.

3 round cheese

Livsmedelsinspektion med visionsystem

Det som är viktigast för konsumenten är viktigast för er som livsmedelsproducent. Det kan röra sig om mängden av topping på en djupfryst pizza, antalet nötter på ett bakverk eller huruvida det finns sås med i förpackningen till färdigrätten. Allt detta kan inspekteras med hjälp av TriVisions system.

Exempelvis så kan mögelfläckar förekomma i bearbetade ostblock, och plast kan fastna på ytan efter att folien avlägsnats. Mobergs leverantör TriVision erbjuder bland annat en rad nyckelfärdiga visionssystem för automatisering av kvalitetskontroll av ostblock så att ni kan undvika onödiga kostnader för fel och skydda er verksamhet.

Varför visuell inspektion?

 

  • Kundernas ständigt ökande krav på felfria produkter.
  • Kontrollen av samtliga förpackningar ger kunden en trygghet i sin kvalitetssäkring.
  • Producenters strävan efter högre kvalitet, mindre svinn och bättre lönsamhet.
  • Lagar och föreskrifter för märkning av livsmedel kräver bättre kontrollsystem.
  • Snabbare produktionsflöden kräver maskinell optisk teknik.
  • Kvalitetsgarantier och kontroll är viktigt för både producenter och återförsäljare.

Mer om visuell inspektion i broschyren här (pdf)

 

Vi hoppas att du hittar vad du söker?

Om inte så kontaktar vi dig gärna och guidar dig vidare.
Fyll i dina kontaktuppgifter här!