WM

 

Ersätter befintlig drivtrumma. Mått kan kundanpassas.